• Rapport fra Research Lab høst 2020 

      Wester, Trine; Schrøder, Tiril; Disen, Karen (Report, 2021)
      Research Lab startet som et pilotprosjekt, der intensjonen var å utvikle et forskningsbasert undervisningsopplegg rundt aktuell tematikk knyttet til Artistic Research. Målgruppen var både BA og MA, samt ansatte som ønsket ...