• Triangle 

      Kokkin, Kirsten (Artistic production, 2014-10-31)
      Skulptur. Innkjøpt til Bergsodden sykehjem i Harstad. Gave fra/ finansiert av Hjørdis Bergsås. Avduket 31. oktober 2014.