Toni Ferraz er tidligere professor i koreografi ved Avdeling Dans.