Anne Grete Eriksen er professor i koreografi ved Avdeling Dans.

Recent Submissions

  • KOREOGRAFISKE UNDERSØKELSER - små forskyvninger - store konsekvenser? 

    Eriksen, Anne Grete (Report, 2018)
    KOREOGRAFISKE UNDERSØKELSER er eksperimentelle visninger med dansere og én enkelt mottaker. Dansemateriale, rom, objekt, klær, lyd og informasjon fra publikummeren separeres og forskyves i forhold til hverandre. Hvordan ...
  • Koreografi ute 

    Eriksen, Anne Grete (Image, 2010-01-21)
    Eriksen er redaktør for boken "Koreografi ute" (2009), og har bidratt som forfatter med artikkelen "Dialog med rommet". Forlag: Teater & Eftf AS Oslo. ISBN: 978-82-995804-1-0. Boken omhandler to koreografiske arbeid ute: ...