• Kreativitet i en målstyrt skole 

      Bull, Kristine Grjotheim (Eksamensoppgave PPU teater;, Student paper, others, 2022)
      Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk-pedagogisk utdanning i teater ved Avdeling Dans, 2022