• Second skin 

      Yalcin, Lill Yildiz (Masteroppgave i kunst og offentlige rom;, Master thesis, 2022)
      Skriftlig del av masterprosjekt. Avdeling Kunst og håndverk, 2022