• Objektets inkontinens 

      Wimmer, Annalise (Masteroppgave i billedkunst;, Master thesis, 2022)
      Skriftlig del av masterprosjekt, Kunstakademiet, 2022