• [Åpent Forum 2010.09.06] 

      Tevere, Valerie; Nevarez, Angel (Lecture, 2010-09-06)
      Forelesning av Valerie Tevere og Angel Nevarez