• Et stup ned i soppriket 

      Sundnes, Lena Rød (Bacheloroppgave i grafikk og tegning;, Bachelor thesis, 2022)
      Skriftlig del av bacheloroppgave, avdeling Kunst og håndverk 2022