• This is my collection of sincere a$$$$ong$ is a conceptual hip hop album - lesning 

      Skolseg, Runa Borch (Avgangsforestilling MA Teaterhøgskolen, Student paper, others, 2015)
      Jeg er interessert i å undersøke tekstens scenisk potensiale og vil på mine to visningsdager prøve ut to forskjellige strategier. Jeg tenker på lesningene mine som et pågående arbeid og ikke som en ferdig visning/lesning. Det ...