• Drivpunktet : en håndbok for deg som vil jobbe skapende 

      Riege, Hanne (Book, 2020)
      Kropp, skaperkraft og vilje henger nøye sammen. De samles i det som i denne boka kalles drivpunktet. Med denne boken ønsker jeg at du kan bli kjent med din indre kraft. At den ikke bare dukker opp plutselig, men at du får ...