• Agenda: Veiledning 

   Lund, Lotte Konow; Mortensen, Jørn; Paasche, Marit; Fossum, Siri Wohrm; Tingleff, Marit; Gulliksen, Geir; Elstrøm, Steinar; Duckert, Fanny (Agenda, Lecture; Video, 2016)
   Seminar arrangert av Kunsthøgskolen i Oslo, Avdeling Kunst og håndverk. Sted: Kunstnernes hus, Oslo. Tidspunkt: 09. desember 2016. Seminaret går tett inn på hvordan veiledning, og da spesielt innen kunstfaget fungerer i ...
  • Artistic Research Week 2019 - Opening 

   Mortensen, Jørn; Lyster, Janne-Camilla (Conference object; Video, 2019)
   Performance: "The Neutral" by Janne-Camilla Lyster, Artist and PhD candidate at Oslo National Academy of the Arts. Speech by Jørn Mortensen, Rector at the Oslo National Academy of the Arts. Time: Tuesday 22 January ...
  • Formats of the findings in artistic research: exposition/transposition 

   Schwab, Michael; Lossius, Trond; Barth, Theodor; Garcia, Dora; Šušteršič, Apolonija; Mortensen, Jørn (Conference object; Video, 2019)
   Since the introduction of "artistic research" as an institutionalised concept both within the practice field and in the university and higher education sector (the academic field), there have been discussions about formats ...
  • Om Speaking & Building og Kunsthøgskolen i Oslo 

   Mortensen, Jørn (Others, 2015-08-25)
   Tekst av Jørn Mortensen. Del av Eva-Cecilie Richardsens arrangement "Speaking and Building - processing choreographic relations", Kunsthøgskolen i Oslo, 25.-29. august 2015. Norsk og engelsk språk.
  • Opening by KHiO’s rector and research director 

   Mortensen, Jørn; Lossius, Trond (Conference object; Video, 2018)
   Opening of the Artistic Research Week 2018 by KHiO’s rector Jørn Mortensen and research director Trond Lossius. Time: Tuesday 23 January 2018 Venue: Hovedscenen, Oslo National Academy of the Arts
  • Rapport fra Arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering i UH-sektoren (UHRMOT) 

   Almås, Elsa Mari; Heer Aas, Fam Karine; Hennum, Ragnhild Helene; Holter, Øystein Gullvåg; Kjerstad Larsen, Morten; Larsen, Arne Martin; Mathiassen Retterås, Rønnaug; Mortensen, Jørn; Nordbø, Dag; Olsen, Mariann; Sandberg, Anita; Ugland, Ingunn (Research report, 2019)
   Universitets- og høgskolerådet (UHR) opprettet i februar 2018 en arbeidsgruppe som skulle bidra til å samordne UH-institusjonenes innsats for å kartlegge, forebygge og sikre gode systemer for varsling og oppfølging av ...