• Blikket Utenfra 

      Moestue, Markus (Masteroppgave Avdeling Kunstakademiet;, Master thesis, 2023)