• Art and Design Schools in Transition: The Uncertain Future of the Workshop Model 

   Lundell, Martin Egge (Conference object, 2013)
   Recent reforms in higher education promote standardization and comparability. However, the academic disciplines set the standard that the art and design schools are expected to adapt to. This new and more theoretical ...
  • Bøkenes hamskifte : en husvandring i Deichmanske biblioteks hovedfilial 

   Lundell, Martin Egge; Barth, Theodor; Thorsen, Oddvar (Book, 2016)
   Med fotografier av Steffen Kørner og forord av Ellef Prestsæter.
  • Interiørarkitektur 

   Klingenberg, Ellen S.; Lundell, Martin Egge (Book; Peer reviewed, 2015)
   Boken er en samling tekster om rommene som omgir oss, hva som påvirker dem og hvordan de påvirker oss. Forfattere innen forskjellige fagdisipliner skriver om temaer som berører utforming av de nære omgivelser. Boken er ...
  • The Passing of Time 

   Christensen, Jeannette; Gjesdal, Kristin (Book, 2017)
   Med utgangspunkt i en serie polaroidbilder basert på malerier av barokkmaleren Jan Vermeer ønsker jeg å se på hvordan disse bildene kan bære mening i dag utover den historiske konteksten. De allegoriske motivene fra barokken ...