• Botaniske observasjoner 

   Luihn, Camilla (Visual arts, 2024)
   Artist book produsert i tilknytning til utstillingsprosjektet "Botaniske observasjoner" vist på RAM galleri i 2024 Artist book produced in connetion to the exhibition project "Botanical Observations" shown at RAM gallery ...
  • Botaniske observasjoner 

   Luihn, Camilla (Visual arts, 2024)
   Norsk: Utstillingen «Botaniske observasjoner» viser arbeid basert på en langvarig konseptuell tilnærming til iakttakelser og undersøkelser Camilla Luihn gjør i det urbane miljøet. I utstillingen viser Luihn verk med ...
  • Det som blir igjen 

   Luihn, Camilla (Visual arts, 2022)
   Prosjektet «Det som blir igjen» fokuserer på emaljens egenskaper som kunstnerisk medium. Gjennom farge, tekstur og komposisjon, skapes en mutasjon av malerisk substans og teknikk. Ved fordypning i de forskjellige forbindelsene, ...
  • Det som blir igjen 

   Luihn, Camilla (Visual arts, 2022)
   Kunstnerbok som følger prosjektet "Det som blir igjen". Artist book that has been a direct result of the project "What remains".