• Gift of stone - osloedition 

      Lisa, Katarina Skår (Avgangsforestilling MA Dans;, Student paper, others, 2019)
      Masteroppgave i koreografi. Et samarbeid med Johan Sara jr, Ramona Salo Myrseth og Torgrim Hermansen Halvari, der forholdet mellom landskap, samisk kultur og menneske har stått sentralt i arbeidet. Dans og koreografi av ...