• Avtrykk 

      Korsnes, Iris T. (Bacheloroppgave i Keramikk;, Bachelor thesis, 2022)
      Skriftlig del av bacheloroppgave, avdeling Kunst og håndverk 2022