• Charlottes vending 

   Kjørholt, Silje (Bacheloroppgave i Keramikk;, Bachelor thesis, 2022)
   Skriftlig del av bacheloroppgave, avdeling Kunst og håndverk 2022
  • På felles grunn 

   Kjørholt, Silje (Masteroppgave Avdeling Kunst og håndverk;Medium- og materialbasert kunst, Master thesis, 2024)
   Norsk: Masteroppgaven På felles grunn drøfter spørsmål om kroppens forhold til underlaget og hvordan det settes i spill gjennom handlinger i rom. Jeg har reflektert rundt erfaringer med performancen KJ KN KA og mitt ...