• Tilpasset opplæring 

      Johansen, Linda (Eksamensoppgave praktisk pedagogisk utdanning Avdeling Balletthøgskolen, dans, Student paper, others, 2011)
      Avsluttende eksamensoppgave. Årsenhet, praktisk pedagogisk utdanning i dans ved Avdeling Balletthøgskolen, 2011