• Leirens virtuelle tilstedeværelse 

      Hokstad, Marius Dokken (Bacheloroppgave i Keramikk;, Bachelor thesis, 2022)
      Skriftlig del av bacheloroppgave, avdeling Kunst og håndverk 2022