• Kunst og frihet: Tekstdel 

   Guttu, Ane Hjort (Doctoral thesis, 2013)
   Jeg har valgt å levere tekstdelen av mitt stipendiatprosjekt i form av fire essays. Her ser jeg grundig på noen utvalgte arbeider for å belyse hvordan konkrete estetiske valg i hvert enkelt prosjekt er forbundet med større ...
  • Manifest 

   Guttu, Ane Hjort (Artistic production, 2021)
   Manifest handler om en kunstskole som på overflaten ser ut som et Institute of Fine Arts i et stort universitet. I hemmelighet opererer denne avdelingen imidlertid som en autonom, eksperimentell skole med egne regler for ...
  • Peer to peer 

   Kauppila, Toni; Bræin, Kirsti; Verheijden, Bob; Lie, Lisa; Guttormsen, Itonje Søimer; Graff, Ane; Guttu, Ane Hjort; Björkman, Sofia; Navarrete, Jorge Manilla (Conference object; Video, 2019)
   Four artists and professionals engaged at Oslo National Academy of the Arts have been challenged to invite a peer/colleague to a dialogue about their practice. Based on previous years' experience at the Artistic Research ...
  • Session 7: In dialogue with 

   Guttu, Ane Hjort; Frank, Rike; Lid, Tore Vagn; Barth, Theodor; Gmelin, Felix; Iunker, Finn; Lossius, Trond (Conference object; Video, 2018)
   Part 1: Ane Hjort Guttu in dialogue with Rike Frank Part 2: Tore Vagn Lid in dialogue with Theodor Barth Part 3: Felix Gmelin in dialogue with Rike Frank Part 4: Finn Iunker in dialogue with Trond Lossius Time: ...