• Design by 3 Norwegian Professors 

      Strøm, Sigurd; Gusrud, Svein; Nilsen, Torstein (Artistic production, 2009-02-05)
      18 m2 separat stand med nyutviklede prototyper utført selv i KHiOs verksted av Svein Gusrud Torstein Nilsen og Sigurd Strøm. Støttet av UD/Norsk Form og midler fra FoU/KHiO. Visningssted: Scandinavian Furniture Fair, ...