• The Passing of Time 

      Christensen, Jeannette; Gjesdal, Kristin (Book, 2017)
      Med utgangspunkt i en serie polaroidbilder basert på malerier av barokkmaleren Jan Vermeer ønsker jeg å se på hvordan disse bildene kan bære mening i dag utover den historiske konteksten. De allegoriske motivene fra barokken ...