• Noe tapt og noe vunnet 

      Echer, Josephine (Masteroppgave i medium- og materialbasert kunst;, Master thesis, 2023)
      I min kunstneriske praksis arbeider jeg med kobber og emalje. Her utforsker jeg forskjellige tematikker som berører meg og som jeg er nysgjerrig på. Jeg har i løpet av disse to årene utforsket identitet, relasjoner, minner, ...