• Rammeverk / Kroppsverk 

      Bendixen, Helle (Avgangsforestilling MA Teaterhøgskolen;, Student paper, others, 2019)
      Del av en masteroppgave, i teater (scenografi), et avgangsprosjekt. Prosjektet består av både en performativ visning og en romlig installasjon. Medskapende aktør: Fredrik Høstaker. Dans: Kyuja Bae. Musikk: Mats Høstaker