• Rossini: Elisabetta, Regina d´Inghilterra 

      Bühl, Gregor (Research report, 2022)
      Operaverkene til Gioachino Rossini krever helt spesielle ferdigheter og kunnskap knyttet til bel-canto stilen. I dette forskningsprosjektet var ideen å utforske ved hjelpe av videoopptak hvordan små vokale og tolkningsmessige ...