• Hedda Gabler: fra analyse til forestilling 

      Øian, Peer Arne Perez (Master thesis, 2013-12-02)
      Denne masteroppgaven er et forsøk på å analysere noen sentrale tematiske, estetiske og metodologiske problemstillinger forbundet med min iscenesettelse av Henrik Ibsens Hedda Gabler ved Nationaltheatret i Oslo. Iscenesettelsen ...