• Pulp Philosophy (The Film Machine/Conceptual Clusters) 

      Kvam, Thomas (Video, 2014-09-05)
      Kan kunst og forskning forenes? Dette er ett av spørsmålene som står sentralt i Thomas Kvams stipendiatprosjekt Pulp Philosopy (The Film Machine /Conceptual Clusters). Som tittelen hentyder tok stipendiatprosjektet et ...