• Den metafysiske skraphaugen 

      Vanebo, Magnus Hovland (Masteroppgave i Medium- og materialbasert kunst;, Master thesis, 2022)
      Skriftlig del av masterprosjekt. Avdeling Kunst og håndverk, 2022