• The bridge 

      Kazemian, Negar (Master thesis, 2020)
      Masteroppgave Klesdesign og kostymedesign, Avdeling Design