• Ávvnas Muitala 

      Karlsen, Màrjá (Bacheloroppgave i tekstil;, Bachelor thesis, 2022)
      Skriftlig del av bacheloroppgave, avdeling Kunst og håndverk 2022