• Tekst er Alt 

      Karlsen, Kyrre Heldal (Masteroppgave Teaterhøgskolen;, Master thesis, 2021)
      Skriftlig del av masterprosjekt, MA Teater, 2021