• We are winning 

      Kak, Kamil (Masteroppgave i Medium- og materialbasert kunst;, Master thesis, 2022)
      Skriftlig del av masterprosjekt. Avdeling Kunst og håndverk, 2022