• «Jeg ser ut og går inn» 

      Gade, Hågen (Masteroppgave i Medium- og materialbasert kunst;, Master thesis, 2022)
      Skriftlig del av masterprosjekt. Avdeling Kunst og håndverk, 2022