Now showing items 1035-1054 of 1446

  • Refleksjoner. Smykker i flettet fjærstål 

   Disen, Karen (Book, 2005)
   Med katalogen «Refleksjoner» har jeg forsøkt å gi et innblikk i den mangfoldige hverdagen som frambringer mine smykker. Jeg har stor respekt for materialenes egenskaper og teknikkenes muligheter samt smykkekunstens ca 70 ...
  • Reflexive Dramaturgy - Scenic Digital Book Launch by Tore Vagn Lid 

   Lid, Tore Vagn (Video, 2021)
   The book «Reflexive Dramaturgy» makes up the last part of a perennial artistic research project that Tore Vagn Lid has been leading as a professor at the Oslo National Academy of the Arts. The launch of the Norwegian edition ...
  • Register angående saker fra 1826 

   Solhjell, Dag (Tegneskolen 200 år i 2018;18, Working paper, 2013-10-21)
  • Reglement for Tegneskolen fra 1822 

   Solhjell, Dag (Tegneskolen 200 år i 2018;8, Working paper, 2013-10-21)
  • Reisen til jordens indre 

   Wester, Trine (Artistic production, 2013-04-03)
   Artists' book. Dokumentasjon over videoinstallasjonen Reisen til Jorden Indre, ferdigstillt i 2003, og på turne med Riksutstillinger fram til 2006.
  • En rekke nedtegnelser 

   Ørmen, Lene Baadsvig (Masteroppgave i billedkunst MA Kunstakademiet, Student paper, others, 2013)
   Skriftlig obligatorisk arbeid levert som del av MA avslutningsarbeid ved Kunstakademiet
  • Remebrance of places past 

   Wester, Trine (Artistic production, 2013-02-15)
   Rom-installasjon bestående av lyd og video. Ferdigstilt: 01.06.2012. Innkjøpt til Norveg Kystmuseum i Rørvik, Norge. Oppdragsgiver: SINTEF.
  • Remiks 

   Nesse, Eli Mai Huang (Masteroppgave i billedkunst;, Master thesis, 2022)
   Skriftlig del av masterprosjekt, Kunstakademiet, 2022.
  • Repair/Re-pair 

   Barth, Theodor (Dataset, 2021-06-07)
   The present flyer-series (#01-#06, 1HEX) is a parcours, in which an attempt is made to tile a specific realm: a tour of KHiO—reminiscing from home, and on campus receptively—in a particular phase of the pandemic. The ...
  • Report conference "On Directing" 17-19.03, KHIO Oslo 

   Hodne, Runar (Report, 2017)
   Konferanse arrangert av Runar Hodne. Deltagere: Studenter og pedagoger fra Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch", Berlin ; Den Danske Scenekunstskole, Köbenhavn, Dramatiska Institutet, Stockholm ; Teaterhögskolan i ...
  • Reprise: Das virtuose Haus 

   Winterling, Susanne M. (Artistic production, 2012-09-28)
   Solo exhibition at Künstlerhaus Palais Thurn & Taxis, Bregenz, Austria. 28.09.2012 - 04.11.2012
  • Researching historical print archives to integrate 'found' knowledge into post-digital printmaking workshops 

   Pettersson, Jan Stefan (Lecture, 2021)
   This lecture concerns research into historical print archives/institutions as well as other relevant archives.
  • Resilience and Ethics in Dance Education - Scoping Review 

   Haraldsen, Heidi Marian; Dwarika, Michelle Schachtler (Research report, 2021)
   The REDE Scoping review is an initially step towards creating a research -based foundation for future REDE studies, and aim to answering broad questions and describe existing literature on REDE relevant topics of a) teaching ...
  • RESPONS 

   Køster Holst, Katrine (Doctoral thesis; Video, 2018)
   Videoen består av to deler. DEL 1: I 2016 inviterte jeg en rekke kolleger fra flere kunstfelt til et prosjektrom på Kunsthøgskolen i Oslo, hvor de ble presentert for tolv keramikktavler. Etter instrukser skulle de respondere ...
  • Return to the real 

   Wester, Trine (Artistic production, 2013-06-07)
   Fotobok. Artists' book nr.1 av 6 som dokumenterer FOU-arbeid innen digital fabrikasjon og problemstillinger knyttet til dette. Plassert i biblioteket ved Kunsthøgkolen i Oslo.
  • RHEME 

   Wisløff, Isak (Working paper; Design product; Learning object; Others, 2022-11-07)
   Literally a rheme (project title) defines a clause that gives information about the theme, but does not follow from the theme: e.g. it provides new information. In this project, we have let a selection of emoticons from ...
  • Ringvirkninger 

   Kvalheim, Karoline (Masteroppgave i Medium- og materialbasert kunst;, Master thesis, 2022)
   Skriftlig del av masterprosjekt. Avdeling Kunst og håndverk, 2022
  • Rise of the Haptagon 

   Blikstad, Bjørn Jørund; Strøm, Sigurd (2014)
   Hyperbol flatedannelse med utgangspunkt i en kronologisk fortsettelse av papirkonstruksjon av de platonske legemer til regulær heptagonal tesselering.
  • Rivning - lesning 

   Winterhalder, Nelly (Avgangsforestilling MA Teaterhøgskolen, Student paper, others, 2015)
   Rivning er en fortelling om en altomfattende oppløsning som skaper rom for noen av de rareste, tristeste, mest absurde og eksistensielle opplevelsene i et liv. Hemmeligheter avsløres, og mennesket viser seg. Demens. Tekst ...
  • Roadkill: å finne mening i det meningsløse (en tilstandsrapport) 

   Kolltveit, Kari (Masteroppgave i Medium og materialbasert kunst, Master thesis, 2022)
   Skriftlig del av masterprosjekt. Avdeling Kunst og håndverk, 2022