Select a community to browse its collections.

Oslo National Academy of the Arts [1559]
 • Stemmen og stressrespons i krise 

  Enger, Sofia Nesje (Masteroppgave Avdeling Opera;, Master thesis, 2024)
  Norsk: Denne oppgaven har et autoetnografisk preg, gjennom at jeg har observert meg selv og undersøkt min egen resiliens1 som sanger. Fokusområdet i observasjonene dreier seg rundt hvordan ytre faktorer påvirker ...
 • Operaspråk til besvær 

  Håkestad, Filip Natanael (Masteroppgave Avdeling Opera;, Master thesis, 2024)
  Norsk: Oppgaven tar for seg problemstillingen “Hva får vi og hva mister vi når vi fremfører opera på norsk kontra på originalspråket?”. Vi har gått fra å fremføre opera utelukkende på norsk, til svært ofte å fremføre ...
 • Things Dry Fast: The topography of walking 

  Panpakdeediskul, Chonlada (Master i Design;Grafisk design og illustrasjon, Master thesis, 2024)
  English: Everything here dries fast. Even the acrylic colour dries faster than it does in my home country. The northern climate has changed one perception of time and slowly formed new habits and distinct senses of ...
 • Searching for the oracle- an expedition 

  Helle, Siljeholm; Kyriakakou, Kika (Performing arts, 2024)
  Presentasjon og intervju kring de metodiske undersøkelsene tilknyttet undersøkelsene i Delphi´s geomytologiske arkiv, og det flerårige prosjektet The Mountain Body, tilknyttet Helle Siljeholm´s stipendiatprosjekt. Presentation ...
 • Hvordan kan Stanislavskijs arbeid på eget operastudio bistå operasangere med å formidle godt på scenen? 

  Aas, Johannes Nikolai (Masteroppgave Avdeling Opera;, Master thesis, 2024)
  Oppgaven tar for seg problemstillingen "Hvordan kan Stanislavskijs arbeid på eget operastudio bistå operasangere med å formidle godt på scenen?". Oppgaven bruker litteraturstudiet og introspeksjon som metoder ...

View more